EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ

 Editör :

 Eğitimİş ¬

 Tarih : 28.12.2007

 MEB Personel Genel Müdüründen, skandal niteliğinde bir yazı
MEB Personel Genel Müdüründen, skandal niteliğinde bir yazı

 


     MEB Personel Genel Müdürü Remzi Kaya ,Konuyu Anlamadı ve skandal niteliğinde bir yazıya imza attı.


     Tüm illere gönderilen aşağıdaki yazı, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün ek ders eyleminin nedenini dahi anlamadığını göstermektedir.  


           


T.C.  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI  Personel Genel Müdürlüğü               


 Sayı: B.08.0.PGM.0.23.01.07.4-3045/78303 17/12/2007                                                                             

   Konu: Eğitim ve öğretimin aksatılmaması

Bazı basın ve yayın organlarından öğretmenlerin; dinî bayramlarda ek ders ücretinden yararlanamadıkları gerekçesiyle 18/12/2007 tarihinde toplu sevk alarak derslere girmemek suretiyle eğitim ve öğretimin aksatılacağı duyumları alınmıştır.


Bilindiği gibi, Bakanlığımız kadrolarında görev yapan yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenebilmesi ilgili Kanun ve diğer düzenlemeler gereğince ders görevinin fiilen yapılmış olması veya yapılmış sayılmasına bağlı bulunmaktadır.


Bu nedenle, nasıl ki izinli ve raporlu olunan günlerde ders görevi fiilen yapılmadığı için ek ders ücreti ödenmesi söz konusu değilse, dinî bayram günlerinin de tatil olması nedeniyle ders görevinin fiilen yapılması söz konusu olmadığından bu günler için de ders ücreti ödenmesi mümkün olamamaktadır.


Zira, bu bayram günlerinde resmi bayram günlerinde olduğu gibi herhangi bir resmi tören uygulaması olmadığından öğretmenlerin okula gelmeleri gibi bir durum da söz konusu değildir. Bu uygulama yeni olmayıp ülke kaynaklarının verimli kullanılması da gözetilerek geçmişte de dini bayramlarda öğretmenlerimize ek ders ücreti ödenmemiştir.


Öğretmenlerimizin, eğitim ve öğretimin devam ettiği bir günde hasta olmadıkları halde hasta sevk belgesi alacaklarına ihtimal verilmemekle birlikte buna rağmen, önceden ilan edilmiş toplu bir eyleme katılmak amacıyla hasta sevk belgesi alarak derslerin boş geçmesi pahasına eğitim kurumlarından ayrılmalarının iyi niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi düşünülemez.


Bu bağlamda, hasta sevk belgesi alan öğretmenlerin sevk belgelerinin il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul yönetimleri tarafından sağlık kuruluşlarında işlem görüp görmediğinin titizlikle takip edilerek, eğitim ve öğretimi aksatanlar hakkında yasal işlem yapılmasını önemle rica ederim.”


 Remzi Kaya Personel Genel Müdürü


 


Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünün, daha detaylı bilgi için bu yazıyı okumaları yararlı olacaktır.


 


     Eğitim İş olarak 18 Aralık 2007 Salı günü yaptığımız sevk eyleminin haklılığını aşağıda açıkladığımız ekders kayıplarımız açıkca ortaya koymaktadır


 TATİL GÜNLERİNİN DEĞİL, ÇALIŞTIĞIMIZ GÜNLERİN EKDERSİNİ İSTİYORUZ…


      Öğretmenlerin sevk eylemleri, Kurban Bayramı nedeniyle 2,5 günlük tatilden dolayı öğretmenlerin o haftaya ait hiçbir ek ders ücretini alamaması nedeniyle meydana gelmektedir. Öğretmenler ramazan, kurban, yılbaşı tatili, idari tatil, kar tatili ve grip tatili gibi günlere denk gelen ek derslerini talep etmemektedirler. Bu günlerden dolayı; o hafta eğitim öğretim yaptıkları derslerinden kesilen ek derslerini talep etmektedirler.                                                                                      


     Fakat Milli Eğitim Bakanlığı genelgede sanki öğretmenlerin kurban bayramına gelen günlere ek ders istediklerini bunun ödenmesinin mümkün olmadığını vurgulamışlardır.Fakat durum bakanlığın yaptığı açıklamadaki gibi değildir.                                                                                    


1 günlük idari izinlerde ve raporlarda ekders ödenmemektedir.                                          


      Ama ayda 4 defa alınabilen sevkli günlerde ekders ödenmektedir.                                                                    


     Bu durumda sevk alan kişi avantaj sağlamaktadır. Bu durumun suiistimallere yol açacağı aşikârdır. Esasen yapılmayan dersin ek dersi olmamalıdır. Bakanlığın bu şekilde bir düzenleme yapması zaten eğitim camiasında şaşkınlığa yol açmıştır.                                                                                     


Öğretmenler kendi inisiyatifleri dışında tatil edilen günlere denk gelen ek derslerini istememektedirler.


Öğretmenler sevk aldıklarında bu güne denk gelen ek derslerini istememektedirler.


Öğretmenler kendi inisiyatifleri dışında tatil edilen günlere denk gelen derslerinden dolayı o haftaki diğer derslerinden kesilen ek derslerini istemektedirler.


Olay bu kadar basitken bakanlığın bu şekilde bir yazı yayınlaması anlaşılamamıştır.


 


     5473 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile 439 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin sonuna örgün ve yaygın eğitim kurumlarında aylık karşılığı ders görevlerini doldurmayanlara ek ders ücreti ödenmez.” hükmü eklenmiştir.


Buradan da hareketle;


8-9-10 Ekim günlerinde tam gün 11 Ekim günü arife olduğundan yarım gün eğitim yapılmıştır. Yani bu hafta içerisinde bir sınıf öğretmeni 8-9-10 Ekimde 6 şar saatten toplam 18 saat 11 Ekim günü ise 3 Saat derse girmiştir. Yani o hafta girilen toplam ders saati sayısı sınıf öğretmenleri için 21 saattir. Bilindiği gibi bir sınıf öğretmeni haftada 5 gün toplam 30 saat derse girmektedir. Ve bu 30 saatin 18 saatini maaş karşılığı olarak çalışmakta kalan 12 saat ek ders ücreti karşılığında çalışmaktadır.(Esaslara göre Pazartesi 3, Salı 2, Çarşamba 2, Perşembe 2, Cuma 3 saat) Her 10 saat için verilen 1 saatlik derse hazırlık ve planlama ücreti de eklenince bir sınıf öğretmeni haftanın her günü 3 saat olmak üzere toplam haftada 15 saat ek ders almaktadır. .(Yine esaslara göre Pazartesi 3, Salı 2+1=3, Çarşamba 2+1=3, Perşembe 2+1=3, Cuma 3 saat)                                                       


     Bayram haftasındaki sorun bu noktada başlamaktadır:

Bazı idareciler ile malmüdürleri bu hafta içerisinde 21 saat derse girildiğinden ve bunun 18 saati maaş karşılığı olarak düşüldüğünde 3 saat ve ayrıca her 10 saate bir saat hazırlık ve planlamadan (21’e 2) dolayı ücret verileceğinden toplam 5 saat ücret verilmesi gerektiğini iddia etmektedirler.


Bazı idareci ve malmüdürleri ise öğretmene ödenen ek ders ücretlerinin dağılımına göre 8 Ekim 2007 Pazartesi 3 saat, 9 Ekim 2007 Salı 2 saat, 10 Ekim 2007 Çarşamba 2 saat ve yarım gün eğitim yapılan 11 Ekim 2007 Perşembe günü 2/1=1 saat olmak üzere 8 saat ücretlendirme yapılmalıdır. Bunun üzerine her 10 saate 1 saat olarak verilen Hazırlık ve Planlama (21 Saate 2 saat) eklendiğinde 8 Ekim 2007 Pazartesi 3 saat, 9 Ekim 2007 Salı 2+1=3 saat, 10 Ekim 2007 Çarşamba 2+1=3 saat ve yarım gün eğitim yapılan 11 Ekim 2007 Perşembe günü 2/1=1 saat olmak üzere toplam 10 saat ücret ödenmesi gerektiği iddia edilmektedir.


Bu iddianın da en büyük dayanağı yarım gün eğitim yapılması ya da bayram nedeniyle bir günün tatil olması öğretmenlerin tasarruflarında olan bir husus değildir..


. Kurban Bayramı ile ilgili uygulama ise


Bilindiği gibi 19 Aralık 2007 Çarşamba günü Kurban Bayramının Arife günüdür. Yani o hafta sınıf öğretmeni Pazartesi 6, Salı 6, Çarşamba 3 saat olmak üzere toplam 15 saat derse girecek bu durumda 18 saat olan maaş karşılığını dolduramayacağına göre ek ders alamayacaktır..


Bu durumda hasta olarak o hafta 17-18-19 Aralık günlerine 3gün rapor alıp evinde olan bir öğretmen ile göreve gelen öğretmen aynı ücreti alacaklardır. Yani sadece maaşlarını alacaklar iki öğretmen de ek ders alamayacaktır.


     Bu sorun "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 01.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ile ortaya çıkmıştır.


    Ondan önceki süreçte ders ücreti hesaplamalarında hafta değil gün baz alınmaktaydı, yani bir sınıf öğretmeni her gün 6 saat derse girdiği varsayıldığında haftada 30 saat derse girmekteydi. Bunun 18 saati maaş karşılığı düşüldükten sonra 12 saati ek ders olara ödenmekteydi. Buna 1/10 planlamadan 3 saat ücrette eklenince sınıf öğretmeni haftada toplam 15 saat ücret almaktaydı. Bunları günlere dağıttığımızda her gün 6 saat derse girmekte bunun 3 saatini ek ders olarak almaktaydı. Öğretmen bir gün gelmediğinde sadece bu 3 saat ücret olarak kesilmekteydi. Yeni uygulamada ise öğretmenin gelmediği her gün için (Dini Bayramlar, raporlu olunan günler, kar tatili dahil, resmi bayramlar ile ayakta tedavilerle ilgili Temmuz ayında düzenleme yapıldığından onlar hariç) o gün kaç saat dersi varsa o öğretmenin ek dersinden kesilmektedir.


 Eskiden gelmediği günde öğretmenin sadece alacağı ücret kesilirken yani bir sınıf öğretmeni o gün bulunan 6 saatin 3 saati kesilirken yeni uygulamada o haftada alacağı ücretin 6 saati kesilmektedir.


Bu durum acele olarak bakanlıkça mutlak suretle düzeltilerek öğretmenlerin mağduriyeti giderilmelidir.


 

 Kaynak :   Yazdır Tavsiye Et Yorum Yaz
 Kategori ¬ HABERLER

 Bu Haber 1209 Kişi Tarafından Okundu.

Habere 0 Adet Yorum Yapılmış     Onay Bekleyen  0  Yorum Var
    
    
Sayfalar  1

Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

     Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

Mahkemenin "Cumhuriyet Mitingleri Kararı"

Mahkemenin

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

    DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

Okullarda Ampul Dağıtımı

Okullarda Ampul Dağıtımı

ÇALIŞTAY VE PANELE ÇAĞRI

Temsilciler Kurulu toplandı

Temsilciler Kurulu toplandı

Bayramınız Kutlu Olsun

Bayramınız Kutlu Olsun

İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

KORKUTELİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Ekders mücadelemiz

 Kategoriler
 Anasayfa
 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ
 HABERLER
 YÖNETİM
 ÖZLÜK VE HUKUK
 BASIN AÇIKLAMALARI
 RESİMLER
 BASINDA EĞİTİMİŞ
 DAYANIŞMA
 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ
 ETKİNLİKLER
 LİNKLER
 YAZILAR
 Editör Girişi
 
 Editör Adı
 
 Şifre
 
 Güvenlik Kodu
 Güvenlik Kodu Onay
 
 Şifremi Unuttum
 Editörlük Başvurusu
En Yeni Haberler

 HABERLER...  Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

 BASIN AÇIKLAMALARI...  İsrailin vahşi saldırısını kınıyoruz

 HABERLER...  Mahkemenin "Cumhuriyet Mitingleri Kararı"

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Okulların Elektriği Kesilemez

 BASINDA EĞİTİMİŞ...  Basında Antalya Eğitim İş

 ETKİNLİKLER...  YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAY VE PANELİ

 HABERLER...  DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Öğretmenevi bandrol ücretine yüzde 330 zam

 HABERLER...  Okullarda Ampul Dağıtımı

 HABERLER...  ÇALIŞTAY VE PANELE ÇAĞRI

 HABERLER...  Temsilciler Kurulu toplandı

 HABERLER...  Bayramınız Kutlu Olsun

 YÖNETİM...  İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  KORKUTELİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Eğitim-İs Korkuteli Temsilciligi Yemeği

 YAZILAR...  Bir dershane öğretmeninin insanca yaşam çığlığı

 HABERLER...  MEB'den: Öğretmen ihtiyacını gizleyin

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Manavgat Temsilciliği

 ÖZLÜK VE HUKUK...  Ekders mücadelemiz

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Alanya Temsilciliği Yeni Yönetimi
En Popüler Haberler

 YÖNETİM... Yeni Yönetim Kurulumuz

 YÖNETİM...  YÖNETİM KURULLARIMIZ

 BASIN AÇIKLAMALARI... Basın açıklamamız ve basında çıkanlar

 BASIN AÇIKLAMALARI... İLKSAN'DA NELER OLUYOR?

 HABERLER...  Eğitim Sen'den Eğitim İş'e katılımlar

 HABERLER...  ‘Kadın Komisyonu’ kuruldu.

 BASINDA EĞİTİMİŞ... Basında Antalya Eğitim İş

 HABERLER...  'İstiklal Marşı okunmasın'

 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ... EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Gazipaşa Temsilciliği kuruldu

 HABERLER... SON NOKTA DERGİSİ / Önce ülke, sonra sendika

 ÖZLÜK VE HUKUK... Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

 ETKİNLİKLER... Uğur Mumcu'yu sevgi ve özlemle anıyoruz

 ÖZLÜK VE HUKUK... Kredi Kartından Yapılan Kesintiler

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Alanya Temsilciliği kuruldu

 BASIN AÇIKLAMALARI... ANTKART’A DİKKAT

 ETKİNLİKLER... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık

 HABERLER... Atatürk ve Çocuk reklam filminde değişiklik

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Manavgat Temsilciliği

 HABERLER... MEB Personel Genel Müdüründen, skandal niteliğinde bir yazı

ADRES: Balbey Mah. 410 Sk.
            Necati Bey İş Merkezi Kat: 3
                (Merkez İşbankası Arkası)
                                     ANTALYA
© Copyright - 2006-2020 
EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ
Bu Site Ramazan AZITEPE
Tarafından Yapılmıştır.