EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ

 Editör :

 Antalya Eğitimiş ¬

 Tarih : 27.01.2008

 SON NOKTA DERGİSİ / Önce ülke, sonra sendika
SON NOKTA DERGİSİ / Önce ülke, sonra sendika

Önce ülke, sonra sendika


 


Atatürkçü bir sendika olan Eğitim-İş yöneticileri hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadıklarını söylüyorlar. Sendikalarda siyaset yapılmasının örgütlenme oranının düşüldüğünü ileri süren Eğitim-İş’liler Türkiye’de şu an bir işgal sendikacılığı yaşandığını iddia ediyor. 1919’da İştirakçi Hilmi’nin İngilizlerden para alarak 1 Mayıs’ı kutladığını hatırlatan Eğitim-İş Şube Başkanı İbrahim Daş, “Günümüzde de AB desteğiyle İştirakçi Hilmi sendikacılığı yapılıyor” diyor.


 


Hasan Baki


 


Eğitim-İş’i, Eğitim-Sen’den ayrılarak kurulan bir sendika olarak tanıyoruz. Eğitim-Sen’den niçin ayrıldınız?


 


Eğitim-İş aslında eski bir sendika. 1992’de kuruldu, 1995’te Eğit-Sen’le birleşti ve Eğitim-Sen adını aldı. 2005’te de ayrılma oldu. Eğitim sektöründe üniversiteler dahil 800 bin çalışan var. Bunların 340 bini sendikalı. Diğerleri sendikasız. Bu neden önemli? Biz TÖS ve TÖB-DER geleneğinden geliyoruz. TÖS öğretmenlerin yüzde yetmişini, TÖB-DER de yüzde 50’sini örgütlemişti. Eğitim-Sen içinde yaşam ve mücadele alanı kalmadığı için 460 bin sendikasız öğretmeni de hedefleyerek Eğitim-İş’i kurduk.


 


Ayrılmanızın tek nedeni Eğitim-Sen’in üye sayısı mı? Bu oranı yükseltmek yerine ayrı bir sendika oluşturmayı tercih ettiğinize göre, varolan sendikaların örgütlenme taleplerini karşılamadığını düşünüyor olmalısınız? Sizin savunduğunuz sendikacılık anlayışı nedir?


 


Sendikal süreç öyle bir noktaya geldi ki, Cumhuriyetçi duruş kalmadı. Bağımsızlık olmadan emek mücadelesi verilemez. Ülkemiz örtülü bir işgalin altında. Türkiye’deki sendikal süreç, 1919 yılındaki işgal dönemi sendikacılığına kaymaktadır. O dönem sendikacılığı İştirakçi Hilmi sendikacılığıdır. İştirakçi Hilmi, herkes Anadolu’ya geçerken, Anadolu’daki mücadelenin işçi sınıfı mücadelesi olmadığını söyleyerek, hatta işgalci İngilizlerden para alarak 1 Mayıs kutlamaları yapmıştır. Günümüzde, AB’nin sözde uyum paketleri altında ulus devletin tasfiyesi taleplerine, Türkiye’deki sendikal süreçten ses çıkmadığı gibi, destek de verilmektedir. Bu temel noktalardan biri, sözde sivil Anayasa’da, “devletin ana dili Türkçe’dir” ibaresinin, “devletin resmi dili Türkçe’dir” ibaresine dönüştürülmek istenmesidir. Bu girişim ana dilde eğitim talebini yani eğitimin milliyetler temeline bölünmesini savunmaktadır. Halbuki tüm dünyadaki ulus devletler, ilerici, devrimci, cumhuriyetçi kişilerin kurduğu devletlerdir ve 4 ana unsura dayanmaktadır. Bunlar yurt, tarih, kültür ve dil birliğidir. Dünyanın ilericileri, 1912 Basel Konferansı’nda ana dilde eğitimi, yani eğitimin milliyetler temeline bölünmesini şovenizm olarak değerlendirmişlerdir. Çağ değişmediğine göre, bu talep gerici şovenist bir taleptir. Bu anlamda bizler Türkiye’de cumhuriyet ve cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan, cumhuriyet mitinglerine katılan tek sendikayız. Gericiliğe, ırkçılığa ve bölücülüğe karşı olan Eğitim-İş, ülkemizde bir yandan etnik milliyetçiliğin kaşınmasına, diğer yandan ortaya çıkan ırkçı milliyetçi dalgaya karşı bir cephe oluşturmak arzusundadır. Atatürk ilke ve devrimleri bizim ışığımızdır. Bu cepheyi oluştururken bu ilkelere bağlı yol oluyoruz.


 


Yani Atatürkçü bir sendika mısınız? Eğitim-Sen’le ayrıldığınız nokta bu mu?


 


Evet Atatürkçü bir sendikayız. Biz önce ülke, sonra sendika diyen bir görüşe sahibiz. Bugün ülkemiz örtülü bir işgal altındadır. Sömürgeleştirilmek istenmektedir. Bu sömürgeleştirilmeye karşı mücadele belirgindir, başattır. Çünkü sömürgelerde demokrasi olmaz. Sömürgelerde emekçilerin hakkı olmaz. Ülke bağımsızsa, ulusun egemenliği varsa, o ülkede demokrasi gelişebilir. Bu sömürgeleştirmeye duyarsız kalan emek örgütleri varsa, bir kere asıl görevlerine ihanet ediyorlar demektir. Bu temelde Türkiye’deki sendikal sürece sorularımız vardır: Öncelikle, PKK terör örgütüne bakış açıları nedir? İkinci olarak, AB ve ABD emperyalizmi ile işbirlikçi AKP’nin demokrasi adı altında bu cumhuriyeti tasfiye çabasına karşı ne düşünüyorlar? Bize göre PKK bir terör örgütüdür ve “ne ABD, ne AB, tam bağımsız Türkiye” diyen bir duruş sergiliyoruz.


 


Eğitim-İş için “CHP’nin sendikası” deniyor. Bu yanlış mı?


 


Bizim en temel bakış açımız örgütsel bağımsızlıktır. Türkiye’deki sendikal süreçte yer alanlardan, sendikaların siyasi partilerin arka bahçesi olduğu yönünde şikayetler gelmektedir. Bu kurulmadan önce yaptığımız anketteki bir soruya büyük oranda verilen yanıtlardan biridir. İnsanlar bu yüzden sendikasızlığı tercih etmektedir. Bizler sınıf ve kitle sendikacılığı çizgisini savunan; bunun gereği olarak, etnik köken, dinsel inanç, siyasi düşünce ve benzeri ayrımlar yapmadan bütün eğitim çalışanlarını kucaklamak isteyen bir örgütlenmeyiz. Siyasi partiler karşısında bağımsızlığımızı korumaktan yana kararlı bir yol izlemekteyiz. Biz hiçbir siyasi parti ve grubun arka bahçesi değiliz. Ulusalcı, cumhuriyetçi, antiemperyalist birleşik cephe oluşturmak için emek mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu cephenin ilk ürünü 2008’de konfederasyon olmamız olacaktır.


 


Antalya’da neler yapıyorsunuz? Geçmiş yıllarda son derece parlak başarılara imza atan Antalya, eğitimde bir süredir ciddi bir düşüş yaşıyor. Eğitim-İş’in bu noktadaki tavrı nedir? Antalya’daki eğitim sorunu karşısında bir çalışmanız var mı?


 


Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en karanlık yıllarının yaşandığı bu dönemde basiretsiz hükümetin basiretsiz bakanı Çelik’e emanet edilmiştir. Göreve geldiği andan itibaren yaptığı müfredat değişiklikleriyle Atatürk’ü ve Cumhuriyet kazanımlarını yavaş yavaş kitaplardan, müfredattan çıkartarak, geleceğimiz olan çocuklara Atatürk’ü ve ulusal değerleri unutturmak hedefini gütmektedir.


Antalya’da bunun etkileri yokmuş gibi gözükse de, yavaş yavaş bu program uygulanmaktadır. Ulusal değerlerimizin isimlerini taşıyan okullarımız bir bir yok edilmektedir. Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nun Hükümet Konağı’na dönüştürülmesi; İnönü İlköğretim ve İnönü Meslek Lisesi’nin yıkılması, son olarak da Cengiz Topel İlköğretim Okulu’nun adının değiştirilmesi bunun göstergesidir. Milli Eğitim Bakanı Çelik’in, basının karşısına geçip, şu kadar derslik, şu kadar okul yaptık demesi, hayırseverlerin yaptırdığı okulları kendilerine mal etmesi, başkasının sırtından kurban kesmeye benzer. Sosyal devletin en temel direği olan eğitim ve sağlık, örtülü özelleştirme altındadır. Tüm ülkede olduğu gibi Antalya’da da okullarımıza tek bir kuruş ödenek ayrılmamıştır. Okulların yükü velilerimizin sırtına yüklenmiştir. Bakan Çelik, bir yandan basının karşısına geçip “velilerden para toplama yok” diyor; bir yandan da il milli eğitim müdürlüklerine yazılar gönderip, okulların yerel imkanlarla boyatılmasını istiyor. Bakanlık bu şekilde, veliyle okul idaresi ve öğretmenleri yüz yüze getirmektedir. Kaygısı eğitim olmayan, oy peşinde olan bakanlıktan başka ne beklenebilir? Antalya’da hem OKS, hem de ÖSS sınavlarında düşüşler yaşanmıştır. Vekaleten yönetilen okullarda bu başarısızlığın düşmesi devam edecektir. Bakanlıkta kadrolaşmayı hedefleyen yönetmelikler çıkartılarak, ılımlı İslam devleti modeline altyapı hazırlanmaktadır. Verdiğimiz hukuk mücadelesi sonucu Danıştay’a açtığımız davayla 13 Nisan 2007’de yayınlanmış ‘Yönetici atama yönetmeliği’ önce durdurulmuş sonra da iptal edilmiştir.


 


Eğitimin temel sıkıntısını kadrolaşma olarak tarif ediyorsunuz o zaman…


 


AKP hükümeti önce bakanlıkta kadrolaşmayı, ardından YÖK’te ve üniversitelerde kadrolaşmayı hedeflediğini açıkça göstermiştir. Bunun önünde de en büyük engel olarak yargıyı, Cumhuriyetçi, ulusalcı, anti-emperyalist kitle örgütlerini ve bağımsız basını gören AKP hükümeti kolları sıvamış, sözde sivil anayasayla ılımlı İslam modeline doğru koşmaktadır. Biz Eğitim-İş olarak siyasi iktidara sesleniyoruz. Bu gidiş tehlikelidir. Eğitim-İş laik Türkiye Cumhuriyeti’nin, ulusumuzun ve halkımızın değerlerinin, emeğin korunması mücadelesinde en açık biçimde taraftır. Bizim gibi düşünen bütün eğitim çalışanlarını Eğitim-İş çatısı altına davet ediyoruz.


 


KUTU… KUTU… KUTU…


 


Örgütlenme Sekreteri Mehmet Balık:


Antalya’da bine yakın üyemiz var


 


İki yıllık süreçte sendikamız, 60 ilde ve 200’ün üzerinde ilçede örgütlenmeyi başarmıştır. Antalya’da 5 ilçede temsilcilik ve 14 ilçede üyelerimizle 1,5 yıl gibi bir sürede hızla büyüyen bir sendikayız. AKP hükümetinin sendikal hareketi engelleme gayretlerine rağmen örgütlenmemiz güçlü bir şekilde devam etmektedir. 1000’e yakın üyemizle hedefimiz bir yıl içinde Antalya’da yetki sürecini yaşamaktır.


 


KUTU… KUTU… KUTU…


 


Eğitim Sekreteri Osman Ceylan:


Eğitim-İş kültürü oluşturuyoruz


 


Örgütlü olduğu kadar, haklarını bilen, sürece müdahil olabilen eğitim ve bilim işgörenlerinin, sınıf ve kitle bakışıyla hareket eden bir noktaya gelmeleri için eğitim çalışmaları devam etmektedir. Amacımız, iş kolunda tekrar bir Eğitim-İş kültürü oluşturmaktadır. Bilim danışma kurulu üyelerimiz olan Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’in bu noktadaki katkıları inkar edilemez.


 


Derginin orjinal sayfaları için nokta dergisi tıklayınız...

 Kaynak :   Yazdır Tavsiye Et Yorum Yaz
 Kategori ¬ HABERLER

 Bu Haber 1612 Kişi Tarafından Okundu.

Habere 0 Adet Yorum Yapılmış     Onay Bekleyen  0  Yorum Var
    
    
Sayfalar  1

Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

     Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

Mahkemenin "Cumhuriyet Mitingleri Kararı"

Mahkemenin

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

    DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

Okullarda Ampul Dağıtımı

Okullarda Ampul Dağıtımı

ÇALIŞTAY VE PANELE ÇAĞRI

Temsilciler Kurulu toplandı

Temsilciler Kurulu toplandı

Bayramınız Kutlu Olsun

Bayramınız Kutlu Olsun

İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

KORKUTELİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Ekders mücadelemiz

 Kategoriler
 Anasayfa
 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ
 HABERLER
 YÖNETİM
 ÖZLÜK VE HUKUK
 BASIN AÇIKLAMALARI
 RESİMLER
 BASINDA EĞİTİMİŞ
 DAYANIŞMA
 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ
 ETKİNLİKLER
 LİNKLER
 YAZILAR
 Editör Girişi
 
 Editör Adı
 
 Şifre
 
 Güvenlik Kodu
 Güvenlik Kodu Onay
 
 Şifremi Unuttum
 Editörlük Başvurusu
En Yeni Haberler

 HABERLER...  Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

 BASIN AÇIKLAMALARI...  İsrailin vahşi saldırısını kınıyoruz

 HABERLER...  Mahkemenin "Cumhuriyet Mitingleri Kararı"

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Okulların Elektriği Kesilemez

 BASINDA EĞİTİMİŞ...  Basında Antalya Eğitim İş

 ETKİNLİKLER...  YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAY VE PANELİ

 HABERLER...  DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I SAYGIYLA ANIYORUZ..

 BASIN AÇIKLAMALARI...  Öğretmenevi bandrol ücretine yüzde 330 zam

 HABERLER...  Okullarda Ampul Dağıtımı

 HABERLER...  ÇALIŞTAY VE PANELE ÇAĞRI

 HABERLER...  Temsilciler Kurulu toplandı

 HABERLER...  Bayramınız Kutlu Olsun

 YÖNETİM...  İl ve İlçe Yönetim Kurullarımız

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  KORKUTELİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Eğitim-İs Korkuteli Temsilciligi Yemeği

 YAZILAR...  Bir dershane öğretmeninin insanca yaşam çığlığı

 HABERLER...  MEB'den: Öğretmen ihtiyacını gizleyin

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Manavgat Temsilciliği

 ÖZLÜK VE HUKUK...  Ekders mücadelemiz

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ...  Alanya Temsilciliği Yeni Yönetimi
En Popüler Haberler

 YÖNETİM... Yeni Yönetim Kurulumuz

 YÖNETİM...  YÖNETİM KURULLARIMIZ

 BASIN AÇIKLAMALARI... Basın açıklamamız ve basında çıkanlar

 BASIN AÇIKLAMALARI... İLKSAN'DA NELER OLUYOR?

 BASINDA EĞİTİMİŞ... Basında Antalya Eğitim İş

 HABERLER...  Eğitim Sen'den Eğitim İş'e katılımlar

 HABERLER...  'İstiklal Marşı okunmasın'

 HABERLER...  ‘Kadın Komisyonu’ kuruldu.

 EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ... EĞİTİMİŞ TÜZÜĞÜ

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Gazipaşa Temsilciliği kuruldu

 HABERLER... SON NOKTA DERGİSİ / Önce ülke, sonra sendika

 ÖZLÜK VE HUKUK... Eğitim Kurumları Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavı

 ÖZLÜK VE HUKUK... Kredi Kartından Yapılan Kesintiler

 ETKİNLİKLER... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladık

 ETKİNLİKLER... Uğur Mumcu'yu sevgi ve özlemle anıyoruz

 BASIN AÇIKLAMALARI... ANTKART’A DİKKAT

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Alanya Temsilciliği kuruldu

 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ... Manavgat Temsilciliği

 HABERLER... Atatürk ve Çocuk reklam filminde değişiklik

 HABERLER...  Bölge Örgütlenme Toplantısı Yapıldı

ADRES: Balbey Mah. 410 Sk.
            Necati Bey İş Merkezi Kat: 3
                (Merkez İşbankası Arkası)
                                     ANTALYA
© Copyright - 2006-2020 
EĞİTİMİŞ ANTALYA ŞUBESİ
Bu Site Ramazan AZITEPE
Tarafından Yapılmıştır.